රැගෙන නුඹ විහිලුවට
සෙල්ලම් කළ ආදරය

නොවැටහුනි නුඹ අගය

නික්ම යන තුරුත් . . .කඩ කරපු පොරොන්දු

මතක් වෙන හැම විටත්

කළ වැරදි මතක් වී

දැනුදු පසු තැවෙමි මම . . .නුඹ නික්ම යන තුරුම

නොවැටහුනු කරුමයම
නුඹේ වටිනාකම අද
දනිමි මම හොදින් . . .නුඹේ ලොව මගේ කර

මවෙත පිදු සෙනෙහෙබර

ආදරය දැනුණි නම්

නුඹ මා ලග අදත් . . .

Comments (5)

On August 1, 2010 at 9:03 PM , Shadow/හේමලයා said...

කොහොමටත් ලඟ තියෙන කොට එකේ අගය තෙරෙන්නේ නෑ නේද...අපූරු පද ටිකක්...

 
On August 1, 2010 at 9:09 PM , හුටපටයා said...

ලග ඉන්න කොට අගය තේරුනේ නෑ මචන්. දැන් තමා වටිනාකම තේරෙන්නේ.

 
On August 2, 2010 at 5:07 AM , Nimesh Suranga (නිමේෂ් සුරංග) said...

සම්පූර්ණ ඇත්ත. ලස්සන කවියක්

 
On August 2, 2010 at 8:22 PM , Madhu said...

මා පිදූ ආදරය
නුඹ ලඟත් තිබුණිනම්.......
ඇත්තමයි සහතිකයි
මම නුඹේ ලඟ තවත්.........

 
On August 3, 2010 at 3:15 PM , හුටපටයා said...

නුඹ පිදූ ආදරය මා ලගත් තිබුණි මුත්
මගේ පෙර කරුමෙකට
පෙන්නුමට නොහැකි වුණි . . .
මගේ වරද පළමු වී
මගේ සිත බිද දමා
නුඹ මගෙන් වෙන් වුනෙහි . . .