ආදර කතාව පටන් ගන්නේ මෙතනින්. ' තමුසෙගේ දේවල් මට මොකටද ඕයි ! ! . . . ඕන කෙල්ලෙක් එක්ක ඕන එකක් කර ගන්නවා. ඉතින් මට මොකෝ . . මං ආයි . . . ඔයාට මන් . . . ආයි කියන්නෙ නෑ . . ' වෙලාව රෑ 10.30 ට විතර. මාත් ඔෆිස් ඇරිලා බෝඩිමට යන ගමන්. හිතුන දේ ලිව්වා ඔන්න . .

සොදුරු මතකය සිතක රදවා
වෙන කෙනෙක් වෙත සිතම පුදලා
යන්න ගියේ නුඹ මාව දමලා
මගේ වරදක් මවෙත පටවා

කරපු දෙයකුත් ඇතුවෙ නැතුවා
කයිය ගසමින් රන්ඩු කෙරුවා
වෙන එවුන් ලග හිටියා කියලා
කියන විට මගෙ මරුව නැග්ගා