ඉවතලා පෙර වැරදි
සිත් තොසින් හොදම ගෙන
දහසකුත් පැතුම් පොදි
තූරුලු කර ඉදිරියට
පිය නගමු නව වසට . . .
හෙටින් එන නව වසර
ජයෙන් පිරි සුබම සුබ
වසරක්ම වේවා ! ! !


උදේ 9 රෑ 8 පිස්සු නටපු Payroll සමග
weekend ඉවර කරන
Assignment ගොඩක් එක්ක
ලොවෙත් තේරෙන්නේ නැති
lectures වල ඉදලා
18 party එකක් තියෙද්දි
ඒකත් cut කරලා . . .
exam ලියන්න හිතුවට
පොත අතට ගත්තාම
අඩ ගගන නිදි දෙව්දුවත් එක්ක
මොනවා ලියන්නද මං
semester finel එකට