සමරු සටහන් අතර නෙත සොරා ගෙන
පියමන් කරයි
හැම මොහොතකම ඔබ හට
පවසන්නට හැකි නම් සදාකල්හිම
ඔබ සමගම ලංකර
මගේ හිතේ
ඔබ වෙනුවෙන් උපන් ආදරය
කොපමණ ගැඹුරුද යන්න වග

වෙලාව හවස 7ට විතර.
මහජන පුස්ථකාලය කොළඹ.
දන්න කියන පොඩි කෙල්ලෙක් හැන්ගුනා හොරවටම . . .
මතක් වුනා,
පෙර කල ගෙවපු අතීතය.
කොහොමද හිටියේ . . . මොනවද කලේ . . . .
කොහොමද සද්දේ දැම්මේ . . . .

තව දවසක් 138 බස් එකක.
දන්න කියන කෙනක්,
දන්නැති කොල්ලෙක් එක්ක මුකුලු වෙනවා . . . .
මතක් වුනා ඒ කාලේ . . . . . .
දුකයි . . . . . දුකක් නැත්තෙත් නෑ.
ඒත් සතුටුයි . . . . . .


"නුඹ දන්නවනම්,
මම නුඹට පෙම් බදින තරම් . . .
නුඹට ඇසෙනවනම්,
මසිත නුඹ අබියස ගැහෙන තරම් . . .
නුඹ දකිනවනම්,
නුඹ නමින් මා හඩන තරම් . . .
අනේ නුඹට හැගෙනවනම්,
මට නුඹෙන් තොර ලොවක් නැති තරම් . . . "