අලුත් අවුරුද්ද කියලා
හැමදාම මෙහෙම කන්නේ නෑනේ කියලා,
බඩ කට පැලෙනකල්
තෙල් සීනී හොදට දාපු කැවිලි ගොඩක් කාලා
ඒත් මදි නිසා
කෑමකට කියලා නෑදෑ ගෙවල් වලට ගිහින්
දවල්ටයි රෑටයිත්
බඩ කට පැලෙන්න
ප්‍රරිඩ් රයිසුත් කාලා,
මස් කට්ටකුත් සූප්පු කරලා
ලොකු වෙලා තිබ්බ බඩ තව ලොකු වෙන්න,
කොලොස්ට්‍රොල්, සීනී යකාට යවන්න
හොදට කාලා, ආතල් එකේ
අරක්කු ටිකකුත් බිව්වාම තමා
අවුරුදු කෑවා කියන්නේ

බලා හිදිමි ඔබ එනතුරු
නොපියාම මගෙ දෑස
මග බලන බලපොරොත්තුවක්
වී ඔබ ඇවිදින් ඇත
හැමදාමත්ම . . .
ආත්මය පුරාම
මගේ ජීවිතය ලෙසට . . .